Klub sběratelů palných zbraní České republiky

Členské příspěvky na rok 2021

21. 01. 11

Vážení členové,

výboru klubu rozhodl, že členská příspěvky na rok 2021 se vybírat nebudou.

Jelikož v roce 2020 nebyly z důvodu vládních a preventivních opatření pořádány valné hromady ani jiné akce hrazené z prostředků klubu rozhodl výbor o zrušení členských příspěvků na letošní rok. Pokud již někdo členský příspěvek uhradil, bude mu tato platba započítána na příští období.