Klub sběratelů palných zbraní České republiky

Členské příspěvky na rok 2022

22. 02. 27

Vážení členové, 

pokud se nedostavíte na jarní valnou hromadu, zašlete členské příspěvky na klubový účet 123-5256330217/0100. Do poznámky k platbě uveďte prosím svoje jméno.