Klub sběratelů palných zbraní České republiky

O nás

Klub sběratelů palných zbraní v roce 2018 oslavil 20. výročí. Byl založen ustavující valnou hromadou dne 2. května 1998. V současné době sdružuje klub přes 60 členů z celé České republiky. Cílem činnost sdružení je soustředit a zastřešit sběratele palných zbraní a pomáhat jim řešit odborné, technické případně legislativní záležitosti. Zachovat historické technické a kulturní dědictví v původní, nezměněné podobě. Spolupráce s obdobnými organizacemi doma i v zahraničí. Pořádání střeleckých soutěží podle národních a mezinárodních pravidel a řádů. Sběratelství vojenské techniky. Pořádání výstav a jiných propagačních akcí. Sběratelství uniforem a výstrojních součástek všech armád a bezpečnostních složek, jejich vystavování a nošení při pořádaných akcích souvisejících s vojenskou historií.

Členské příspěvky

Členské příspěvky můžete uhradit na náš klubový účet číslo: 123-5256330217/0100. Do poznámky k platbě uveďte svoje jméno.