Klub sběratelů palných zbraní České republiky

Jarní valná hromada

24. 02. 25

Valná hromada KSPZ ČR jaro 2024

Jarní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 02.03.2024 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).
Z důvodu zajištění občerstvení a oběda prosím o potvrzení Vaší účasti do 28.02.2024 jako odpověď na tento email, nebo SMS. Občerstvení bude zajištěno pouze pro nahlášené členy !!

Program :
Prezence členů klubu.
1. Zahájení, schválení programu valné hromady.
2. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2023
3. Návrh a volba výboru klubu. Jelikož je potřeba nadpoloviční většina členů, je Vaše účast na této valné hromadě nezbytná.
4. Návrh termínu konání příští valné hromady na sobotu 09.11.2024
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr

Mini burza militarií účastníků v průběhu valné hromady.

za výbor KSPZ -
Aleš Novák tel.: 604 235 879
Radek Holubec tel.: 605 287 792