Klub sběratelů palných zbraní České republiky

23. 10. 17

Valná hromada KSPZ ČR podzim 2023

 Podzimní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 11.11.2023 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).

 Z důvodu zajištění občerstvení a oběda prosím o potvrzení Vaší účasti do 04.11.2023 jako odpověď na tento email, nebo SMS .

 Program :

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady. 

 2. Zpráva o hospodaření klubu.

 3. Návrh termínu konání příští valné hromady na sobotu 09.03.2024

 4. Plán akcí na rok 2024

 5. Přednáška s ukázkami na téma : pěchotní zbraně švýcarských ozbrojených sil

Máte-li doma nějaké zbraně, nebo materiály k tomuto tématu vezměte je prosím s sebou.

 6. Diskuse

 7.  Usnesení a závěr

 Prezence členů klubu v průběhu VH.

 Mini burza militarií účastníků v průběhu valné hromady.

 Občerstvení bude zajištěno pouze pro nahlášené členy !!

 za výbor KSPZ -

Aleš Novák tel.: 604 235 879

Radek Holubec tel.: 605 287 792

22. 08. 10

Střelecká soutěž ZSV dne 10.09.2022 na střelnici Babí u Trutnova se nekoná. O náhradním termínu a místě Vás budu informovat.

23. 02. 21

Valná hromada KSPZ ČR jaro 2023
Jarní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 11.03.2023 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).
Z důvodu zajištění občerstvení a oběda prosím o potvrzení Vaší účasti do 04.03.2023.

za výbor KSPZ -
Aleš Novák tel.: 604 235 879
Radek Holubec tel.: 605 287 792

22. 03. 29

Z důvodu rekonstrukce střelnice Babí je střelecká soutěž v dubnu 2022 zrušena.

22. 10. 07

Podzimní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 19.11.2022 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).

22. 02. 27

Vážení členové, 

pokud se nedostavíte na jarní valnou hromadu, zašlete členské příspěvky na klubový účet 123-5256330217/0100. Do poznámky k platbě uveďte prosím svoje jméno.