Klub sběratelů palných zbraní České republiky

24. 04. 16

Upozornění !! Objížďka !!
Průjezd přes obec Babí je do 30.6.2024 uzavřen. Objízdná trasa ke střelnici vede přes Libeč, Zlatou Olešnici, Bernartice, Křenov.

Parkování u chaty Vobešlovka je omezeno. Vozidla zaparkujte na louce u cesty. Na louku u střelnice prosím nejezděte. Děkuji.

23. 10. 17

Valná hromada KSPZ ČR podzim 2023

 Podzimní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 11.11.2023 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).

 Z důvodu zajištění občerstvení a oběda prosím o potvrzení Vaší účasti do 04.11.2023 jako odpověď na tento email, nebo SMS .

 Program :

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady. 

 2. Zpráva o hospodaření klubu.

 3. Návrh termínu konání příští valné hromady na sobotu 09.03.2024

 4. Plán akcí na rok 2024

 5. Přednáška s ukázkami na téma : pěchotní zbraně švýcarských ozbrojených sil

Máte-li doma nějaké zbraně, nebo materiály k tomuto tématu vezměte je prosím s sebou.

 6. Diskuse

 7.  Usnesení a závěr

 Prezence členů klubu v průběhu VH.

 Mini burza militarií účastníků v průběhu valné hromady.

 Občerstvení bude zajištěno pouze pro nahlášené členy !!

 za výbor KSPZ -

Aleš Novák tel.: 604 235 879

Radek Holubec tel.: 605 287 792

24. 02. 25

Valná hromada KSPZ ČR jaro 2024

Jarní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 02.03.2024 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).
Z důvodu zajištění občerstvení a oběda prosím o potvrzení Vaší účasti do 28.02.2024 jako odpověď na tento email, nebo SMS. Občerstvení bude zajištěno pouze pro nahlášené členy !!

Program :
Prezence členů klubu.
1. Zahájení, schválení programu valné hromady.
2. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2023
3. Návrh a volba výboru klubu. Jelikož je potřeba nadpoloviční většina členů, je Vaše účast na této valné hromadě nezbytná.
4. Návrh termínu konání příští valné hromady na sobotu 09.11.2024
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr

Mini burza militarií účastníků v průběhu valné hromady.

za výbor KSPZ -
Aleš Novák tel.: 604 235 879
Radek Holubec tel.: 605 287 792

23. 02. 21

Valná hromada KSPZ ČR jaro 2023
Jarní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 11.03.2023 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).
Z důvodu zajištění občerstvení a oběda prosím o potvrzení Vaší účasti do 04.03.2023.

za výbor KSPZ -
Aleš Novák tel.: 604 235 879
Radek Holubec tel.: 605 287 792

24. 01. 15

Termín prvního letošního závodu byl o týden posunu. Střelecká soutěž ZSV se koná dne 10.02.2024 na střelnici v Horní Branné.

22. 10. 07

Podzimní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 19.11.2022 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).