Klub sběratelů palných zbraní České republiky

Valná hramada se NEkoná !!!

20. 03. 12

Z důvodu vyhlášeného výjimečného stavu se jarní valná hromada KSPZ na Kozákově ruší !!!