Klub sběratelů palných zbraní České republiky

Valná hromada KSPZ ČR podzim 2023

23. 10. 17

Valná hromada KSPZ ČR podzim 2023

 Podzimní valná hromada KSPZ se koná v sobotu 11.11.2023 v 9 hodin v restauraci Lánovský Dvůr (Lánov 290).

 Z důvodu zajištění občerstvení a oběda prosím o potvrzení Vaší účasti do 04.11.2023 jako odpověď na tento email, nebo SMS .

 Program :

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady. 

 2. Zpráva o hospodaření klubu.

 3. Návrh termínu konání příští valné hromady na sobotu 09.03.2024

 4. Plán akcí na rok 2024

 5. Přednáška s ukázkami na téma : pěchotní zbraně švýcarských ozbrojených sil

Máte-li doma nějaké zbraně, nebo materiály k tomuto tématu vezměte je prosím s sebou.

 6. Diskuse

 7.  Usnesení a závěr

 Prezence členů klubu v průběhu VH.

 Mini burza militarií účastníků v průběhu valné hromady.

 Občerstvení bude zajištěno pouze pro nahlášené členy !!

 za výbor KSPZ -

Aleš Novák tel.: 604 235 879

Radek Holubec tel.: 605 287 792