Klub sběratelů palných zbraní České republiky

21. 04. 15

Z technických důvodu je střelecká soutěž ZSV 17.4.2021 zrušena !!!

20. 10. 05

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice se výbor KSPZ rozhodl, že nebude svolávat podzimní valnou hromadu.

Členské příspěvky na letošní rok prosím uhraďte převodem na klubový bankovní účet 

21. 02. 05

Z důvodu trvajícího nouzového stavu a omezeních která s ním souvisí je střelecká soutěž ZSV 6.2.2021 zrušena !!!

20. 09. 13

Členské příspěvky můžete uhradit na náš klubový účet číslo: 94-6178190697/0100. Do poznámky k platbě uveďte svoje jméno.

21. 01. 11

Vážení členové,

výboru klubu rozhodl, že členská příspěvky na rok 2021 se vybírat nebudou.

Jelikož v roce 2020 nebyly z důvodu vládních a preventivních opatření pořádány valné hromady ani jiné akce hrazené z prostředků klubu rozhodl výbor o zrušení členských příspěvků na letošní rok. Pokud již někdo členský příspěvek uhradil, bude mu tato platba započítána na příští období.

20. 03. 12

Z důvodu vyhlášeného výjimečného stavu se jarní valná hromada KSPZ na Kozákově ruší !!!